4 locuri de muncă în Paşcani, Nord-Est.

INTERBRANDS Marketing & Distribution
* Bune abilitati de comunicare si adaptare la interlocutor; * Responsabilitate fata de munca proprie si orientare spre atingerea rezultatelor dorite;
Companie multinationala angajeaza Consultant Credite . Daca vrei sa faci parte din echipa noastra trimite CV si te contactam noi! ...
INTERBRANDS Marketing & Distribution
* Bune abilitati de comunicare si adaptare la interlocutor; * Responsabilitate fata de munca proprie si orientare spre atingerea rezultatelor dorite;
Generali Romania Asigurare Reasigurare
- Studii medii/ studiile superioare constituie un avantaj; - Cunostinte medii de utilizare PC; - Atitudine proactiva, persuasiv si perseverent;
Am selectat lista de posturi vacante din regiunea "Iaşi", care s-ar putea potrivi
sfynksro
Munca Strainatate-Valabil pentruToata Tara ;Asiguram locuri de munca in STRAINATATE(CEHIA) pentru calificati,necalificati;barbati,femei,cupluri in fabrici , agricultura,silvicultura,depozite ,constructii,lacatuserie,sudura etc .Contract sezonier de munca pe o perioada de pina la un an cu posibilitate de prelungire.plecari in maxim 5 zile de la inscriere.inscrierile se pot efectua si prin telefon.NU SE PERCEP COMISIOANE.PLECARI ZILNIC DIN DIFERITE ZONE ALE TARII.(9.30-16.30)tel.0725859949
Our client, BMT Group, is an international industrial holding group with Belgian roots, realizing a turnover of € 600 million, in 4 main divisions. One of the core divisions, BMT Aerospace, specializes in the development and production of precision gears, transmissions and actuators for the aerospace industry. The company offers services in R&D, engineering, precision machining, heat treatments, surface enhancements and lab testing. BMT Aerospace is active in 3 locations worldwide: the USA, Romania and Belgium, and has an impressive portfolio of clients such as Boeing, Airbus, Bombardier, Asco and Rolls Royce. With a total of over 500 employees the division realizes a turnover of $100 million and is firmly focused on international growth. In order to realize this growth, they have invested in a new production facility in Iasi, Romania. To strengthen their team we are looking for a (m/f): OPERATIONS MANAGER People manager driven by manufacturing excellence Job description You are responsible for the daily operations of the plant including management of production, maintenance and engineering. You give direction to your operational team who report directly to you. As an expert in lean-principles, you are a driver for operational efficiency improvements together with your team. You create a positive climate on the shop floor where innovation is recognized and thrives. You motivate the entire team to continuously improve the production result. As a people manager you promote the personal development of your employees and enhance their motivation and passion for the organization. With the support of others, you develop and follow up the future plans for production (investments, staffing and other resources, performance targets, etc.) to achieve the agreed strategic objectives. Profile You hold a master’s degree, by preference in mechanical engineering, and at least 10 years’ experience in a similar position, preferably in CNC machining companies. You have strong communication skills in order to coach, to convince, to negotiate and to handle matters throughout all levels of the organization. You have a good understanding of high quality manufacturing and continuous improvement practices (lean, kaizen, six sigma, smed or 5S). You are a sound team player, act as a coach and have the ability to develop others. You are fluent both in spoken and written English. Offer The opportunity to be part of an international, growing and professional organization. A challenging and stimulating environment in order to pursue personal growth. A professional salary package in line with your experience and competencies. Relocation package and support.
Ultra Grup
Cerinte: - Experienta practica in domeniul testarii web si de aplicatii mobile – minimum 2 ani; - Experienta in scrierea cazurilor de testare pe baza unui brief; - Experienta in folosirea a cel putin unui instrument de raportare a bugurilor (Jira, TestRail, etc); - Cunoasterea a cel putin unui sistem de testare automata (Selenium, Telerik Test Studio) sau alt software din aceasta categorie; - Cunoasterea procesului de dezvoltare a unui software/ a unui website; - Cunostintele de HTML, CSS, JS, PHP sunt un avantaj; - Atentie la detalii, autonomie si abilitati de prioritizare a taskurilor; - Abilitati de comunicare si lucru in echipa; - Proactivitate; - Pasiune pentru livrarea catre client a unui produs cu un nivel de calitate ridicat. Descrierea jobului Responsabilitati: - Testarea proiectelor dezvoltate de catre echipa (site-uri web si aplicatii pentru device-uri mobile) urmarind respectarea specificatiilor din documentatie; - Revizuirea cerintelor proiectului si crearea de scenarii de utilizare si de scripturi de testare; - Raportarea bug-urilor si a riscurilor gasite; urmarirea rezolvarii acestora de catre programatori; - Intocmirea de rapoarte de testare; - Crearea si revizuirea constanta a planurilor de testare pentru testare; Te asteapta: - Salariu atractiv, negociat in cadrul interviului in functie de experienta relevanta; - Un mediu de lucru competitiv si o atmosfera de lucru placuta. Locatia postului este in Iasi. Te rugam sa incluzi in CV-ul trimis si asteptarile salariale. Daca te incadrezi in cerintele jobului, trimite CV-ul la adresa de e-mail andreea.scutaru@ultragrup.ro Doar candidatii care corespund cerintelor, vor fi contactati.
Antal International
https://www.arcadis.com/en/global/ Antal International, companie de recrutare și selecție de personal, biroul din Iasi, în numele Clientului nostru, companie multinatională cu activitate în domeniul proiectării tehnice ăi implementării a proiectelor în Europa, recrutează : Tehnician CAD - detalii în arhitectură și construcții - locația Iași Principalele responsabilităţi: • înțelege nevoile clienților și a persoanelor care utilizează clădirea, pentru a dezvolta implementarea conceptului de proiectare; • deschidere de a lucra ca parte a unei echipe internaționale de proiectare , realizarea de proiecte/desene într-un termen scurt; • Realizeaza lucrări detaliate, desene și specificații în domeniul automobilelor, al comerțului cu amănuntul și al celor rezidențiale • Rezolva problemele care apar în timpul oricărei faze a proiectului; • Se consultă cu alți profesioniști în ceea ce privește proiectarea și implementarea proiectului; • Utilizeaza soft-uri de proiectare de ultimă generație; Aptitudini pe care ne-ar plăcea să le aibă candidații pentru aceasta oportunitate de carieră : • educație tehnică sau experiență dovedită; • bune abilități de design și desen pentru a vă demonstra flerul pentru domeniul constructiilor; • abilitatea de a gândi și a crea în trei dimensiuni / abilități bune de desen și conștientizare spațială; • abilități analitice, precizie și atenție la detalii; • abilități de comunicare în limba engleză, atât engleza scrisă cât și vorbită, și capacitatea de a interacționa eficient cu alti profesioniști; Clientul nostru asigură training pentru îmbunătățirea competențelor de limba engleză. • bune abilități organizaționale; • munca în echipă. În plus, deși nu sunt "must-have", urmatoarele competențe ar fi foarte apreciate: • experiență de a lucra cu software-ul principal folosit, cum ar fi AutoCAD (proiectele de rebranding) și Revit. Pentru ambele soft-uri Clientul nostru asigura formare internă! • cunostinte despre modelarea clădirilor (BIM); • înțelegerea relației dintre oameni, clădiri și mediul înconjurător; • o bună înțelegere a proceselor de construcție. Vă rugăm să transmiteți CV-ul dumneavoastră la: mulisciuc@antal.com Așteptăm cu nerăbdare să va cunoastem !
Optymyze
Company DescriptionWe are an engineering company, helping our clients manage their sales force more effectively by providing a wide range of apps and capabilities which include the ability to transform copious amounts of data and extract valuable information from it. We employ some of the more modern techniques to get as much as possible from the data like machine learning, in memory processing and so on. To achieve our goals, we hire people with a broad set of technical skills who are ready to take on some of the most challenging problems in the industry – from reliably handling large amounts of data transformation each day, to building adaptive machine learning as a result of years of data science and infrastructure work.We are looking for a Software Tool Developer who will add skills and years of experience to a team of senior developers who work for the same goal of maintaining and improving the tools used by our development teams.You will create or enhance productivity tools, reporting and analysis tools that provide insights into our code base and software architecture. You should be comfortable developing features that span a variety of programming languages and technologies.Job DescriptionThis is you: Collaborative: your strong interpersonal skills and your ability to work in a team environment bring value to business challenges.Influencer: you find new and innovative ways to develop new systems and make existing things work more efficiently. You keep yourself abreast of new research and ideas and propose better technical solutions. Analytical: you have the ability to identify problems before they occur, to determinate the root causes and develop a solution that meets the requirements.Independent: when you must resolve an issue in the field, you become the master of the show. You work with an independent and responsible attitude demonstrating your good investigation skills and attention to details.Continuous learner: You have a good sense of curiosity and the capacity to continuously improve entrusted systems, processes, tools and learn new things on regular basis. QualificationsThis is what you’ve done:Field experience: you have been working for at least 2 years on large projects using Java SE/Java EE on Linux/Unix environment. You have good knowledge of scripting languages (Groovy, Python, bash).Technical experience: for most of the projects you were involved in, you maintained and improved the infrastructure for the build system, based on Jenkins, TeamCity server (can be other): you monitored that all worked well, implemented extensions and optimizations, debugged and fixed problems. Tool development: you developed and maintained the productivity tools used by software developers like development environment templates, sonar, internal reporting portal, unfreeze app and others.Technical knowledge: you have a good knowledge a build automation system (Gradle preferably), Ivy repositories, Oracle DB, Docker and understand Git fundamental concepts. Additional InformationThis is us: Entrepreneurial—An entrepreneurial culture where you are encouraged to try new ideas and to quickly fail in the spirit of innovation and continuous improvement.Innovative—A team of smart colleagues that challenges status quo and shares a passion to innovate, be the best, and win. Visionary—A place where you are expected to make an impact at all levels and to redefine the box--not just think outside of it. Successful—An industry-leading, renown, and respected company with huge market opportunitiesVideos To Watch
Universitatea „Alexandru loan Cuza” din Iaşi
Universitatea „Alexandru loan Cuza” din Iaşi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de analist programator (S) In Serviciul de Statistica şi Informaţizare.Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:studii superioare de licenţă, absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: Automatizări şi Calculatoare, Informatică, Informatică Economică. Matematică Informatică:alte cerinţe:cunoştinţe despre dezvoltarea aplicaţiilor Windows Desklop pe platforma .NET, limbajul C# sau VB.NET:cunoştinţe de SQL Server – administrare şi interogare baze de date: Import export date în diverse formale;nu necesită vecii i ine.Concursul se va organiza conform calendarului următor:23 august 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;03 septembrie 2018, ora 09.00: proba practică;data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.Relaţii suplimentare se pot obţine la Universitatea „Alexandru loan Cuza” din Iaşi, telefon 0232/201.319.
Red Bull
Red Bull Wings Team este o gasca unica de personalitati carismatice, creative, istete, descurcarete, pline de viata si, nu in ultimul rand, responsabile, raspandite in cele mai mari 7 orase din Romania. Echipele Red Bull pun la cale misiuni prin care dau energie oamenilor, atunci cand au cel mai mult nevoie. De la profesionistii care intra dimineata la birou si pleaca dupa apusul soarelui, la studentii care se trezesc la pranz sa mearga la cursuri, pentru ca au petrecut cu o noapte inainte, la sportivii de top sau amatorii ambitiosi, si pana la gamer-ii care stau in fata calculatorului pana tarziu in noapte… cu totii intra in raza de actiune a echipelor noastre. Obiectivul principal al Wings Team este sa puna o doza rece de Red Bull in mana persoanei potrivite, la momentul si locul potrivit, evident intr-un mod surprinzator si creativ. Programul de lucru al echipelor noastre este flexibil (18-25 ore pe saptamana).AMBASADOR DE BRAND Interactioneaza intr-un mod natural cu consumatorii nostri.Intareste credibilitatea marcii Red Bull prin personalitate si conduita.Sustine departamentele de marketing si vanzari pentru a asigura un mix de marketing integrat si coerent.Se implica in gasirea de modalitati noi si creative de a atrage noi consumatori de Red Bull. BUNA CAPACITATE DE RELATIONARE CU CONSUMATORII Cauta potentiali noi consumatori in mediul universitar, profesional sau sportiv.Contribuie la intelegerea si punctarea ocaziilor de consum predilecte, urmarind obiectivele planului national.Planifica, implementeaza si raporteaza toate activitatile de sampling agreate. PERSONALITATE Atitudine debordanta si spirit de echipaFire entuziasta si cu excelente abilitati de comunicareProactivitate si spirit antreprenorial, dar si cu un ridicat simt al resposabilitatii, deoarece ambasadorii nostri sunt responsabili pentru prioritizarea si implementarea sarcinilorPasionat de scenele in care Red Bull este prezent, fie ca vorbim de motorsport, sporturi de iarna, muzica sau de skateboarding EXPERT IN CUNOASTEREA INFORMATIILOR DESPRE PRODUS SI MARCA Specialist credibil in ceea ce priveste produsul si marca, livrand un mesaj de functionalitate cu fiecare interactiune, impreuna cu un Red Bull recePregatit sa raspunda la orice intrebare venita din partea consumatorilorAjuta la familiarizarea consumatorului cu multiplele ocazii de consumTransmite consumatorului informatii cu privire la beneficiile si ingredientele produselor Red Bull Wings Team Member Joburi pentru StudentiRed Bull Wings Team este o gasca unica de personalitati carismatice, creative, istete, descurcarete, pline de viata si, nu in ultimul rand, responsabile, raspandite in cele mai mari 7 orase din Romania. Echipele Red Bull pun la cale misiuni prin care dau energie oamenilor, atunci cand au cel mai mult nevoie. De la profesionistii care intra dimineata la birou si pleaca dupa apusul soarelui, la studentii care se trezesc la pranz sa mearga la cursuri, pentru ca au petrecut cu o noapte inainte, la sportivii de top sau amatorii ambitiosi, si pana la gamer-ii care stau in fata calculatorului pana tarziu in noapte… cu totii intra in raza de actiune a echipelor noastre. Obiectivul principal al Wings Team este sa puna o doza rece de Red Bull in mana persoanei potrivite, la momentul si locul potrivit, evident intr-un mod surprinzator si creativ. Programul de lucru al echipelor noastre este flexibil (18-25 ore pe saptamana).Experienta: (performante, calificari) In mod ideal, in primul sau al doilea an de facultate Obligatoriu sa detina permis de conducere categoria B Excelente abilitati de comunicare Cunoaste bine orasul in care activeaza